Gastlezing

De Rozenkruizers uit de 17e eeuw in perspectief door dr. Lyke de Vries

Anders dan andere hervormers uit die tijd verwachtten de Rozenkruisers geen einde van de wereld maar verwachtten ze een nieuwe, gelukzalige periode op aarde. Volgens hen kon de mens hier in belangrijke mate aan bijdragen. Niet alleen de religie moest hervormd worden, ook wetenschap en politiek moesten eraan geloven. Deze oproep tot algehele reformatie vormde voor Lyke de Vries, de spreekster van deze avond,  de invalshoek om een aantal geschriften van de Rozenkruisers onder de loep te nemen.

In twee pamfletten, de Fama Fraternitatis (1614) en de Confessio Fraternitatis (1615), toegeschreven aan de Rozenkruisers, wordt dus gepleit voor vele hervormingen en veranderingen. De pamfletten kregen een enorme respons. Dat leidde tot een ware furore rondom de Rozenkruisers. De Vries heeft zich verdiept in deze roep tot algehele reformatie in de pamfletten. Daarin komen verschillende elementen samen: behalve het esoterische ook het wetenschappelijke, theologische en filosofische karakter van de geschriften.

Hoewel de Rozenkruisers in de zeventiende eeuw razend populair waren en veel invloed hadden op andere hervormers uit die tijd, worden er geen grote vernieuwingen aan hen toegeschreven. Onder andere omdat ze onzichtbaar waren, wat – gezien de vervolgingen van degenen die het voor hen opnamen – wel begrijpelijk was. Als je met hun ideeën sympathiseerde, kon je dus niet met hen in contact komen of je ergens bij aansluiten.

Dit en veel meer in de lezing van Lyke de Vries op maandag 14 februari om 20.00  (inloop vanaf 19.30) in het logegebouw in Utrecht aan de Maliebaan 70a. U kunt zich aanmelden voor deze lezing via secretaris.loge042@vrijmetselarij.nl