Meer weten?

Meer weten? In dit menu vindt u verschillende mogelijkheden om meer informatie te krijgen als u belangstelling hebt voor Loge Ultrajectina, haar leden en activiteiten. Maar nu u toch op deze pagina bent, kunt u ook wel even dit artikel lezen, dat in oktober 2016 verscheen in DUIC. U kunt ook hier meer lezen over mogelijkheden om met ons kennis te maken.

Artikel DUIC 2016