Hoe werkt de vrijmetselarij?

Wat is vrijmetselarij?

De vrijmetselarij biedt zoekende mensen in een vertrouwde omgeving een zingevingsmethode, die met behulp van rituelen en symbolen leidt tot zelfontplooiing en broederschap, en daardoor tot een betere samenleving.

Broederschap

De vrijmetselarij vormt een wereldwijde broederschap. Door de gedeelde ervaringen legt een vrijmetselaar gemakkelijk contact met leden van andere loges in binnen- en buitenland. Dat is waar, maar voor veel vrijmetselaren is het contact met de broeders in de eigen loge nog specialer. Een band voor het leven, met mannen die u wekelijks ziet, en die u buiten de loge misschien nooit had leren kennen en waarderen, zo moet u dat ongeveer zien.

Wat betekent open loge?

Een avond met open loge is een avond waarbij een ritueel opgevoerd wordt. Dat kan gaan om de inwijding van een nieuwe leerling, de bevordering tot gezel of de verheffing tot meester, maar er zijn ook andere open loges. Die zijn bijvoorbeeld ter gelegenheid van de opening en afsluiting van het werkjaar, en er zijn rituelen die te maken hebben met de vier seizoenen in de natuur. De rituelen worden opgevoerd in de werkplaats en kenmerken zich door veel symboliek in tekst, handelingen en muziek. Dat alles samen kan een beleving creëren die moeilijk na te vertellen is, maar een werkelijk onvergetelijke ervaring kan zijn.

Na de open loge volgt meestal een feestelijk broedermaal.

Wat is compareren?

Een comparitieavond is een avond waarop iemand een voordracht houdt over een onderwerp dat hem interesseert, raakt, bezighoudt of niet loslaat. Zo’n onderwerp heeft veelal te maken met de vrijmetselarij. Het kan er direct over gaan, maar het mag er ook best een keer met de haren bijgesleept ;-). Na de voordracht is er gelegenheid om te compareren (nadrukkelijk niet: discussiëren). Vrijmetselaren leggen in vertrouwelijkheid hun vragen, meningen, ideeën ter vergelijking (comparoir) naast elkaar neer, zonder de ander proberen te overtuigen. Dat levert soms een onvermoede diversiteit aan gezichtspunten en invalshoeken die als zeer verrijkend kunnen worden ervaren.

Serieuze heren

Vrijmetselaren willen zorgen voor verbinding tussen mensen en volkeren. Ze willen wegnemen wat verdeelt. Een serieus streven, inderdaad. Maar “All work and no play makes freemasons dull boys”. We werken hard en lachen soms ook nogal hard 😉 .

Voor wie?

Binnen de vrijmetselarij zijn er gemengde loges, loges voor vrouwen en loges voor mannen. Ultrajectina is zo’n mannenloge, met ruim 50 leden van begin 20 tot pakweg 90 jaar oud.

Onze vorm van vrijmetselarij staat, officieel, open voor “iedere vrij man van goede naam” die 18 jaar of ouder is. Dat betekent dus dat het misverstand dat u gevraagd moet worden door een vrijmetselaar, inderdaad een misverstand is. U kunt zichzelf aanmelden, maar dat betekent niet dat u meteen volgende week maandag welkom bent op de Maliebaan. We gaan er vanuit dat we een verbinding voor het leven met u aangaan (en u met ons), en dat is niet iets om over één nacht ijs te doen. De procedure zal dan ook enkele maanden tijd nemen.

 

Quotes van leden

Iedereen is gekend en wordt erkend; oud en jong, rijp en groen. Dit samenzijn verrijkt me. Ik breng niet alleen, maar haal hier iets dat m’n leven kleurt.

Iedereen is gekend

( )

In mijn wereld tref ik alleen mannen die over zaken en dingen praten. Men spreekt niet over ideeën; laat staan over beleving. In de loge zet men mij juist aan om na te denken en mijn gevoel te verkennen.

Ideeën en beleving

( )

Wij hebben door onze werkwijze een heel bijzondere verbondenheid met elkaar, die velen als hartverwarmend ervaren.

Verbondenheid

( )

Omdat ik wekelijks in onze loge drie generaties tegenkom, begrijp ik de opvattingen van onze huidige maatschappij beter.

Generaties

( )

De logebijeenkomsten ervaar ik als een rustpunt in mijn drukke werkweek.

Rustpunt

( )

Er wordt heel goed naar elkaar geluisterd en altijd met respect voor elkaars mening; daardoor heb ik zelf ook beter leren luisteren.

Luisteren

( )

Steeds duidelijker besef ik dat er samenhang is in de verschijnselen om mij heen. Het heeft mijn visie op mens en samenleving verdiept en genuanceerd.

Samenhang

( Samenhang )

De bijeenkomsten zijn vertrouwelijk. Ik kan vrij en onbekommerd spreken en mij kwetsbaar opstellen. Dat doe ik in de maatschappij niet zo snel.

Vertrouwelijk

( )

De loge is een vertrouwde omgeving waar gesprekken over iets anders gaan dan over geldzaken, auto’s, sport en vrouwen.

Gesprekken

( )

De onderwerpen, die in de loge aan bod komen en de manier waarop erover gesproken wordt stimuleren mij in onafhankelijk en kritisch denken.

Onafhankelijk

( )

Ons doel: de mens zichzelf te doen kennen en hem/haar te bewegen zich voor een betere samenleving in te zetten.