Wat is compareren?

Wat is compareren?

Een comparitieavond is een avond waarop iemand een voordracht houdt over een onderwerp dat hem interesseert, raakt, bezighoudt of niet loslaat. Zo’n onderwerp heeft veelal te maken met de vrijmetselarij. Het kan er direct over gaan, maar het mag er ook best een keer met de haren bijgesleept ;-). Na de voordracht is er gelegenheid om te compareren (nadrukkelijk niet: discussiĆ«ren). Vrijmetselaren leggen in vertrouwelijkheid hun vragen, meningen, ideeĆ«n ter vergelijking (comparoir) naast elkaar neer, zonder de ander proberen te overtuigen. Dat levert soms een onvermoede diversiteit aan gezichtspunten en invalshoeken die als zeer verrijkend kunnen worden ervaren.