Serieuze heren

Serieuze heren

Vrijmetselaren willen zorgen voor verbinding tussen mensen en volkeren. Ze willen wegnemen wat verdeelt. Een serieus streven, inderdaad. Maar “All work and no play makes freemasons dull boys”. We werken hard en lachen soms ook nogal hard 😉 .